timemanagement

Ervaringen van eerdere deelnemers 


"Het coachingstraject was heel lekker (persoonlijke aandacht), nuttig & verhelderend.
Bedankt voor je praktische tips en fijn hoe je met mij naar mijn vastzittende patronen
hebt gekeken. Ik vond het een prettige samenwerking. En dat 'samen werken' heeft
het voor mij gedaan!"
- Receptioniste Hulpverleningsorganisatie

"Een duidelijk, praktisch en heel prettig coachingstraject met humor. Veel verschillen-
de onderwerpen en allemaal gerelateerd aan mijn hulpvraag, dus prima! Heleen door
je heldere kijk en pragmatische aanpak heb ik geleerd op een andere manier te kijken
naar taken en tijd. Door er over te praten én te doen, blijven zaken hangen en werkt
het. Door je praktische tips heb ik meer overzicht en bespaar ik tijd. Jouw begeleiding
brengt me duidelijk verder in het proces van grip krijgen op taken en uren. Bedankt
daarvoor!"
- Intern begeleider School voor leerlingen met een lichamelijke - of meer-
voudige handicap

"Begeleiding op de werkplek vond ik heel fijn werken: direct actie en een aantal orga-
nisatorische zaken zijn goed aangepakt. Je oordeelvrije en betrokken houding heb ik
gewaardeerd. Het is toch een inkijk in mijn toko, dus best confronterend. Door be-
wustwording en het verbeteren van de wijze waarop ik mijn tijd indeel en mijn werk-
zaamheden uitvoer, heb ik meer overzicht gekregen en kan ik dit nu zelf behouden."

- Klantenmanager Overheidsinstantie