timemanagement

Inhoud 


Samen bekijken we de wijze waarop je je tijd indeelt, je werkzaamheden plant en uitvoert en je samenwerkt met anderen.

Aan bod kunnen komen:
het stellen van doelen en prioriteiten
het plannen en structureren van je werkzaamheden
het uitvoeren en afronden van je werkzaamheden
het creëeren van overzicht en bewaken van de voortgang
inefficiënte werkwijzen
de omgang met afleiders, onderbrekers en uitstellers
het efficiënt verwerken van je informatiestromen (post, e-mail en administratie)
het hanteren van werkdruk en tijdverslinders
de wijze waarop je communiceert en samenwerkt met anderen
projectmatig werken
effectief zelfmanagement


Resultaat

Door je te helpen bij het verbeteren van je tijdsindeling, je werkorganisatie en het ontwikkelen van efficiënte werkwijzen...

werk je slimmer, gemakkelijker en effectiever
vergroot je jouw focus en proactiviteit
doe je wat je van plan bent
voer je jouw werkzaamheden op een efficiënte en ontspannen wijze uit
bereik je tijdig jouw doelen en deadlines
krijg je de touwtjes weer in handen
werk je met meer energie, creativiteit en plezier
houd je structureel het overzicht op je werkzaamheden
kijk je met tevredenheid terug op jouw werkdag

Je hebt weer grip op je tijd en voert de regie over je werk. Je creëert ruimte in je hoofd en blijft beter in balans. Dit geeft rust, overzicht en werkplezier.


Lees de ervaringen van eerdere deelnemers...'Door effectief tijdbeheer houd je meer tijd en energie over om datgene te doen wat jij écht belangrijk vindt'