coaching

Inhoud 


Samen onderzoeken we jouw werksituatie en de wijze waarop je communiceert en handelt. Graag reik ik je handvatten aan, waardoor je effectiever communiceert, prettiger werkt en samenwerkt met anderen.
 
Aan bod kunnen komen:
de omgang met werkdruk en verzoeken
het duidelijk bepalen en benoemen van je grenzen en wensen
het op een juiste wijze delegeren van taken en verantwoordelijkheden
het constructief geven en ontvangen van feedback
het effect van jouw eigen communicatie op anderen
het adequaat omgaan en reageren op klachten, kritiek en weerstand
het creëren van draagvlak
het aansturen, begeleiden en motiveren van medewerkers en collega's


Resultaat

Door jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten en je eigen communicatie te verbeteren, blijf jij met meer gemak in jouw eigen kracht staan. Je bent in staat om...


ontspannen om te gaan met verzoeken en werkdruk
je grenzen helder te stellen
je wensen kenbaar te maken
je taken beter af te stemmen met collega's
je werkzaamheden daadwerkelijk over te dragen
anderen te enthousiasmeren voor jouw ideeën
klantgericht te communiceren, ook in lastige situaties
de klanttevredenheid te vergroten
effectief te communiceren en constructief samen te werken met anderen
samen meer te bereiken met minder moeite én meer plezier
'Een pad ontstaat door er op te lopen'