Referenties

Met veel plezier heb ik coachingstrajecten, trainingen en proeverijen mogen verzorgen voor o.a.:

) Gemeente Assen
) Gemeente Groningen | Dienst Sociale Zaken & Werk (SoZaWe)
) Gemeente Groningen | Dienst Cultuur, Sport & Vrije tijd | Sport050 (voorheen Dienst Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn)
) GGD Fryslân | Jeugdgezondheidszorg
) Hanzehogeschool Groningen
) Kamer van Koophandel Noord-Nederland
) Ketenondersteuners (STIP)
) Leger des Heils
) Lentis
) Mytylschool Prins Johan Friso
) PriceWaterhouseCoopers B.V.
) Provincie Groningen
) Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
) UWV WERKbedrijf
) Vaart Welzijn
) Veiligheidsregio Fryslân | Informatisering & Automatisering
) Verslavingszorg Noord Nederland
) Vrijdag
) Waterschap Noorderzijlvest


en voor verschillende midden- en kleinbedrijf (MKB) ondernemers in uiteenlopende branches, waaronder:

) administratie
) accountancy & belasting
) advisering
) beeldende kunst
) creatief & design
) coaching
) communicatie
) dansscholen
) datamanagement
) detailhandel
) eerstelijnszorg
) evenementen
) fotografie
) gezondheidszorg
) grafische vormgeving
) groothandel
) horeca
) hypotheken
) ICT
) innovatie
) interieur
) keuken
) mode- & confectie
) onderwijs & opleidingen
) online platform
) opslag & distibutie
) organisatieadvies
) paramedische zorg
) reclame
) schilders & onderhoud
) uitvaart
) verblijfsrecreatie
) videoproductie
) zakelijke dienstverlening
) zorginstelling