Werkwijze


Iedere persoon, afdeling, team, organisatie en onderneming is uniek. Het verzorgen van een goed individueel coachingstraject of teamtraining is maatwerk. Voorafgaand aan een individueel coachingstraject of een passende (team)training vindt dan ook altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats.

Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 uur en is gratis. In dit gesprek onderzoeken we samen de huidige werksituatie en bespreken we wat jij wilt bereiken. Ook brengen we jouw ontwikkelpunten in kaart en verkennen we samen de behoeften en mogelijkheden aan ondersteuning, coaching of (team)training. Het ervaren van een onderlinge 'klik' en een goed gevoel over de haalbaarheid van jouw doelstellingen is belangrijk voor een prettige samenwerking en goed eindresultaat.

Na het kennismakingsgesprek ontvang je van mij een schriftelijk voorstel - inclusief werkwijze, tijdspad en prijsopgave - afgestemd op jouw doelstellingen. In elk ontwikkelingstraject staat het verkrijgen van inzicht in en het verbeteren van jouw eigen functioneren centraal. Ben je geïnspireerd en ga je akkoord met het voorstel? Dan stellen we in overleg de data en tijden vast en starten we met jouw coachingstraject of jullie teamtraining.

Vanzelfsprekend wordt elk coachingstraject en training afgesloten met een evaluatiegesprek. In dit gesprek blikken we samen terug op het verloop van jouw coachingstraject of jullie teamtraining, de onderlinge samenwerking en de realisatie van de doelstellingen.